Lisäturvan toimintaohjeet

Alta löydät niin lisäturvan toimintaohjeet niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälisen (*) lisäturvan (**) toimintaohjeet

Kansainvälinen (*) 24 kuukauden lisäturva (**) varaosien ja työsuoritteiden osalta kaikista korjauksista ja huolloista, jotka suoritetaan AD-Autokorjaamoissa.

Tärkeää! Jokaisen korjaus- tai huoltotyön yhteydessä AD-Autokorjaamo antaa päivämäärällä varustetun laskun, josta ilmenee suoritettujen töiden kuvaus. Lasku tulee säilyttää vähintään 24 kuukautta. Se on todistus siitä, että huoltotyöt suoritettiin AD-Autokorjaamossa ja sitä tarvitaan myöhemmin lisäturvaehtoihin vedotessa.

 

Kuinka toimin auton rikkoutuessa?

A. Suomessa

Ottakaa yhteys AD Finlandiin palautelomakkeella. Annamme teille 24h aikana selkeät toimintaohjeet.

AD-Autokorjaamo hoitaa autonne kuntoon mahdollisimman jouheasti ja nopeasti. Suomessa tapahtuvia normaalin yhden vuoden takuun tai muun virhevastuun alaisia korjauksia ei käsitellä tämän AD-Lisäturvan mukaisesti, vaan niitä koskevat normaalit Suomen lainsäädännön takuu- ja virhevastuusäännökset mm. Kuluttajansuojalaki ja Tuotevastuulaki. Tarkat Suomessa voimassaolevat takuukäsittelyohjeet määritellään AUNE:n (Autoalan neuvottelukunta) ja AOT:n (Auto-osa Tukkukauppiaiden liitto) takuuta ja virhevastuuta koskevissa säännöksissä.

Myös kahden vuoden AD-Lisäturvan päälinjaukset Suomessa tehdään em. säännöstöjen perustella eikä asiakkaan tarvitse selkeissä tapauksissa koko kahden vuoden aikana maksaa auton korjauksesta, vaan laskutus tapahtuu AD-autokorjaamoketjun sisällä, oman ohjeistuksen mukaan.

B. Ulkomailla

B.1. Maassa, jossa on AD-Autokorjaamoita (*)

 1. Ottakaa yhteys lähimpään AD-Autokorjaamoon ja selostakaa tilanne.
 2. Ulkomainen AD-Autokorjaamo tutkii vian ja määrittelee, kuuluuko se lisäturvan (**) piiriin.
 3. Ulkomainen AD-Autokorjaamo korjaa vian ja antaa teille laskun tehdyistä töistä (osat ja työtunnit mukaan lukien). Mikäli kyseessä on lisäturvan piiriin kuuluva korjaus, autokorjaamo antaa teille laskun liitteeksi täytetyn ja allekirjoitetun lisäturvalomakkeen.
 4. Maksatte laskun ja jatkatte matkaanne. AD-Autokorjaamon allekirjoittama lisäturvalomake takaa sen, että korjauskulut maksetaan myöhemmin teille kokonaan takaisin, ilman kysymyksiä.

B. Ulkomailla

B.2. Maassa, jossa ei ole AD-Autokorjaamoita

Pyytäkää apua lähimmästä muusta autokorjaamosta. Säilyttäkää kaikki asiapaperit mahdollisesta korjauksesta (lasku johon on merkitty työveloitus, varaosat, korjauksen selostus) ja mahdolliset vialliset osat.

Vaikka tällainen tilanne ei kuulu AD-Autokorjaamoiden kansainvälisen (*) lisäturvan (**) piiriin, pyydämme teitä kääntymään alkuperäisen huollon tai korjauksen tehneen AD-Autokorjaamon puoleen omassa maassanne. He tutkivat, onko kysymyksessä lisäturvan (**) alainen korjaus. Mikäli näin on, teille esitetään korvausta kuluistanne.

Kuinka saan rahani takaisin?

 1. Ottakaa yhteyttä AD Finlandiin palautelomakkeella
 2. Menette siihen AD-Autokorjaamoon, joka teille ilmoitetaan
 3. Luovutatte heille
  • heidän oman laskunsa ensimmäisestä korjauksesta
  • ulkomaisen AD-Autokorjaamon laskun
  • lisäturvalomakkeen
  • mahdollisesti vialliset varaosat
  • mahdollisen asiantuntijan laskun (jos on kysytty asiantuntijan neuvoa, katsokaa lisätietoja kohdasta Kansainväliset lisäturvaehdot)
 4. AD-Autokorjaamo maksaa teille takaisin ulkomailla tehdyt korjauskulut samoin kuin mahdolliset asiantuntijan käytöstä johtuvat kulut – ilman kysymyksiä.

AD-Autokorjaamo voi palvella teitä myös onnettomuustilanteessa. Ottakaa hätätilanteessa yhteys lähimpään AD-Autokorjaamoon.

Lue tarkat lisäturvaehdot

(*) Maat joissa AD-Autokorjaamoverkosto toimii: Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Itävalta, Marokko, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Turkki ja Unkari.

(**) Lisäturvan mukaan korvataan ulkomailla tehdyn lisäturvan alaisen korjauksen kustannukset, eli korjauslaskun kokonaissumma (varaosat + työveloitus) mukaan lukien mahdolliset asiantuntijakulut ja arvonlisävero – ilman kysymyksiä. Korvauksen suorittaa alkuperäisen korjaustyön suorittanut suomalainen AD-Autokorjaamo.