Kansainvälisen lisäturvan ehdot

Kansainvälinen (*) 24 kuukauden lisäturva (**) varaosien ja työsuoritteiden osalta kaikista korjauksista ja huolloista, jotka suoritetaan AD-autokorjaamoissa.

Kansainvälisen (*) lisäturvan (**) ehdot

Taustatiedoksi

AD-autokorjaamoiden kansainvälinen (*) verkosto käsittää yli 4 500 autokorjaamoa 15 Euroopan maassa. Tätä verkostoa koordinoi, johtaa ja pitää yllä AD-ketju, joka on ryhmä itsenäisiä autovaraosakaupan ammattilaisia. Jo vuonna 1970 AD-ketjun jäsenet katsoivat hyväksi yhdistää voimavaransa ja järjestäytyä Euroopan tasolla.

AD:n tavoite oli ja on edelleenkin pitää huoli siitä, että AD-autokorjaamot voivat tarjota parhaan mahdollisen palvelun. AD-verkosto pyrkii täyttämään nykyajan autoilijoiden korkeat vaatimukset. Kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat valitsevat huolella AD-verkoston tarjoamat ja asentamat varaosat ja tuotteet.

He varmistavat myös sen, että ne noudattavat kaikkein tiukimpia laatunormeja:

 • merkkituotteissa, jotka ovat tunnetuimpien varaosien valmistajien tuottamia ja joita AD-ketju jakelee valmistajan alkuperäisellä tavaramerkillä.
 • ja tuotteissa, joissa on oma ”AD” tavaramerkki

Seuraavat pykälät kuvaavat tätä lisäturvaa (**) ja tapaa, jolla sitä tulee soveltaa. Jos teillä on epäilyjä tai kysymyksiä lisäturvan (**) suhteen, suosittelemme että kysytte neuvoja lähimmästä AD-autokorjaamosta tai AD-varaosaliikkeestä, he antavat mielellään lisätietoja.

Pykälä 1. Todistus

Jokaisen korjaus- tai huoltotyön yhteydessä AD-autokorjaamo antaa päivämäärällä varustetun laskun, josta ilmenee suoritettujen töiden kuvaus. Säilyttäkää tämä lasku vähintään 24 kuukautta. Se on todistus siitä, että huoltotyöt suoritettiin AD-autokorjaamossa ja tarvitsette sitä mahdollisen lisäturvan (**) alaisen korjauksen yhteydessä.

Pykälä 2. Alueellinen voimassaolo

Tämä lisäturva (**) kattaa varaosat sekä työsuoritteet ja on voimassa kaikissa maissa, joissa AD-autokorjaamoiden verkosto toimii. Vuoden 2014 tammikuussa näitä maita olivat Suomen lisäksi mm. Ruotsi, Saksa, Puola, Ranska, Hollanti, Itävalta, Italia, Espanja, Portugali ja Turkki.

Pykälä 3. Lisäturvan kestoaika

Tämä kansainvälinen (*) lisäturva (**) on voimassa 24 kuukautta huolto- tai korjauslaskun päivämäärästä lukien.

Pykälä 4. Lisäturvan kattavuus ja ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

AD-autokorjaamo tutkii vian ja määrittelee viallisen komponentin tai sen viereisten komponenttien perusteella kattaako lisäturva (**) vian.

a. Lisäturva (**) kattaa yleensä seuraavat tapaukset:

 • komponentin epätavallinen kuluminen
 • komponentin rikkoutuminen asennusvirheen vuoksi tai komponentissa itsessään olevan vian vuoksi

Lisäturva (**) kattaa kaikki ulkomailla tulleet korjauskulut, mukaan lukien mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä tulleet kulut, kunhan korjauksen on aiheuttanut vika AD-autokorjaamon asentamassa komponentissa tai AD-autokorjaamon asennusvirhe.

Lisäturva (**) kattaa myös vauriot joita viallinen komponentti tai AD-autokorjaamon asennusvirhe aiheuttaa auton muille komponenteille, kunhan vaurioilla on suora yhteys vialliseen komponenttiin tai asennusvirheeseen.

b. Lisäturva (**) ei ole voimassa missään tapauksessa seuraavissa tilanteissa:

 • komponentin normaali ja ennakoitavissa oleva kuluminen
 • ruostuminen
 • autoa on käytetty olosuhteissa, joita varten sitä ei ole suunniteltu eikä valmistettu
 • autoa ei ole huollettu autonvalmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukaisesti ja vika on aiheutunut tästä syystä
 • korjauksessa on käytetty käytettyä osaa
 • Lisäturva ei siirry omistajan vaihtuessa

c. Lisäturva (**) ei kata mahdollisia tukipalvelukuluja kuten hinaus, kotiinkuljetus, hotellikulut, yms.

d. Epäsuorat vahingot kuten onnettomuus- tai henkilövahingot eivät kuulu lisäturvan (**) piiriin, vaikka tällaisen vahingon aiheuttaisikin viallinen komponentti tai AD-autokorjaamon asennusvirhe.

Kansallinen lainsäädäntö voi mahdollistaa korvauksen saamisen alkuperäisen asennus- tai korjaustyön tehneeltä AD-autokorjaamolta näissäkin tapauksissa. Mikäli onnettomuus tai henkilövahinkoja aiheutuu, suosittelemme säilyttämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja vialliset tai viallisiksi epäillyt komponentit todisteena.

Mahdollisen lisäturvatapauksen tutkijaksi voidaan nimittää ulkopuolinen asiantuntija auton omistajan pyynnöstä. Jos sellainen asiantuntija nimitetään, tästä johtuvia kuluja pidetään osana lisäturvan (**) piiriin kuuluvia korjauskuluja ja sellaisessa tapauksessa ne korvataan täysin. Jos vikaa EI katsota kuuluvaksi lisäturvan (**) piiriin, asiantuntijan arviointikulut lankeavat täysin auton omistajan maksettavaksi.

Mikäli lisäturva (**) kattaa vian korjauksen, ulkomainen AD-autokorjaamo pyrkii ratkaisemaan ongelman asianmukaisesti ja antaa teille seuraavat asiakirjat:

 • Lisäturvalomake, jonka korjaamo täyttää teidän puolestanne ja allekirjoittaa. Tämä asiakirja todistaa, että korjaus kuuluu lisäturvan (**) piiriin ja että teille korvataan siitä aiheutuneet kulut.
 • Korjauslasku ja/tai kuitti lisäturvan (**) kattamasta korjaustyöstä. Tässä asiakirjassa on osien hintojen ja työveloituksen erittely
 • Vialliset komponentit mikäli mahdollista ja toteutettavissa
 • Ulkopuolisen asiantuntijan raportti ja lasku, mikäli on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa.

Teidän tulee maksaa tämä lasku ulkomaiselle AD-autokorjaamolle, joka on suorittanut lisäturvan (**) piiriin kuuluvan korjauksen, sekä mahdollinen asiantuntijan lasku. Saatte nämä rahat takaisin palattuanne kotimaahanne (kts. pykälä 5)

Pykälä 5. Kuinka saatte rahanne takaisin?

Menkää 30 päivän kuluessa ulkomailla suoritetun lisäturvan piiriin kuuluvan korjauksen jälkeen kotimaassanne siihen AD-autokorjaamoon, joka on suorittanut ensimmäisen korjauksen ja luovuttakaa heille:

 • lisäturvalomakkeen alkuperäiskappale
 • lasku alkuperäisestä korjauksesta tai huollosta (heidän tekemänsä)
 • lasku lisäturvan piiriin kuuluvasta korjauksesta (ulkomainen korjaamo)
 • vialliset osat (toivottavaa, ei pakollista)
 • ulkopuolisen asiantuntijan raportti ja lasku (jos on käytetty asiantuntijaa)

Teille maksetaan takaisin laskun kokonaissumma (varaosat + työveloitus) mukaan lukien mahdolliset asiantuntijakulut ja arvonlisävero – ilman kysymyksiä. Jos AD-autokorjaamo, joka suoritti ensimmäisen korjauksen tai huollon, ei kuulu enää AD-verkostoon lisäturvatapauksen tapahtuessa, voitte kääntyä alueellanne olevien toisten AD-autokorjaamoiden puoleen. Ne käsittelevät takuutapauksenne samalla tavalla.

Pykälä 6. Aikarajoitus

Ellei lisäturvailmoitusta ole tehty kirjallisesti siinä AD-autokorjaamossa, jossa ensimmäinen korjaus tai huolto suoritettiin, 30 päivän kuluessa lisäturvan piiriin kuuluvan korjauksen laskun (= ulkomaisen AD-autokorjaamon lasku) päivämäärästä lukien, pidätämme oikeuden kumota lisäturvan. Siinä tapauksessa korjaus- ja asiantuntijakuluja ei korvata.

Pykälä 7. Lainkäyttö

Tähän sopimukseen liittyvät riitaisuudet käsitellään sen maan oikeuslaitoksessa, missä alkuperäisen huollon tai korjauksen tehnyt AD- autokorjaamo sijaitsee. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa asia kuluttajariita lautakunnan käsiteltäväksi.

(*) Maat joissa AD-autokorjaamoverkosto toimii: Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Itävalta, Marokko, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Turkki ja Unkari.

(**) Lisäturvan mukaan korvataan ulkomailla tehdyn lisäturvan alaisen korjauksen kustannukset, eli korjauslaskun kokonaissumma (varaosat + työveloitus) mukaan lukien mahdolliset asiantuntijakulut ja arvonlisävero – ilman kysymyksiä. Korvauksen suorittaa alkuperäisen korjaustyön suorittanut suomalainen AD-autokorjaamo.