Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa ad-finland.com sivuston tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Tietosuojaseloste päivitetty: 01/2023


 

 1. Rekisterin pitäjä

AD Fin OY

 

 1. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Sähköposti: info@ad-finland.com

Puhelin: 020 720 9470

Postiosoite: Kallionopontie 3, 05620 HYVINKÄÄ

 

 1. Rekisterin nimi

Ad-finland.com sivuston rekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Ad-finland.com käyttää rekisterin tietoja asiakassuhteen liittyvään toimintaan ja tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Keräämme seuraavia henkilötietoja: 

 • Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisäksi verkkosivumme ja sosiaalisen median kanavamme hyödyntävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita verkkosivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, käyttökokemuksen parantamiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi meidän tai kumppaneidemme tarjoamissa palveluissa (Google Analytics). Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta verkkosivuillemme siirrytään, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite. Lisätietoja saat 12. Evästeet osiosta.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenoton yhteydessä, sähköpostitse tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan käyttäessään sivuston palveluita.

 

 1. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä ad-finland.comin valtuutettu henkilökunta. 

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. maksamisen tai muun toiminnallisuuden toteutuksessa. Lisäksi luovutamme tietoja jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita niin tekemään. Jos tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja. 

 

 1. Asiakkaan oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen 
 • Oikeus tietojen oikaisuun 
 • Oikeus tietojensa poistamiseen 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

 

 1. Tietoturva

Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.

 

 1. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käyttää verkkosivua. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.