TUOTEKOHTAISET SOPIMUSEHDOT

AD-Ajoturva

Tilaukseen sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi alla esitettyjä tilauskohtaisia ehtoja.

1. Yleiset ehdot

AD-Ajoturvan tuottaa Falck Oy (myöhemmin ”Falck”). Falck vastaa palvelun ehdoista ja palvelun tuottamisesta.

Tilaukseen sovelletaan näitä Falckin ja tilaajan (”asiakas”) välisiä tuotekohtaisia sopimusehtoja.

Vahingon sattuessa turvan ottaja sitoutuu täyttämään Falckin edustajan kanssa tarvittavat asiapaperit ja varmistamaan ne allekirjoituksellaan.

AD-Ajoturva on ajoneuvokohtainen ja se pysyy voimassa omistussuhteen muutoksista riippumatta, edellyttäen että muut AD-Ajoturvan edellytykset pysyvät muuttumattomina.

2. Vastuunrajoitus

AD-Ajoturva on vakuutusturvaa täydentävä palvelu. Kustannukset haetaan korvattavaksi ensisijaisesti ajoneuvon vakuutuksesta. AD-Ajoturva korvaa kuluja palvelun ehtojen mukaisesti tilanteissa, joissa vakuutus ei niitä kata.

Palvelu on hankittavissa kokonaismassaltaan korkeintaan 3500kg henkilö- tai pakettiautoihin, asuntoautoihin, -vaunuihin, peräkärryihin, mopoautoihin sekä moottoripyöriin, jotka ovat rekisteröity Suomeen. Palvelun voimassaolo edellyttää, että ajoneuvon katsastus on voimassa. Palvelua ei voida myöntää kuljetus- ja taksiliikenteen käytössä oleviin ajoneuvoihin ellei erikseen ole sovittu.

AD-Ajoturva korvaa ainoastaan palvelun voimassaoloaikana sattuneet tapahtumat. Tapahtumalla tarkoitetaan vikaa tai muuta ongelmatilannetta joka on syntynyt tilauksen tekemisen jälkeen. Palvelu on voimassa heti tilauksen jälkeen.

Falckilla on oikeus evätä palvelu myös jälkikäteen jos ajoneuvon huoltoa tai ylläpitoa on laiminlyöty tai jos kuljettaja on tapahtumahetkellä ollut alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Mikäli tapahtuma sattuu 14 vuorokauden kuluessa palvelun tilauksesta, Falckilla on oikeus vaatia kirjallinen selvitys tapahtumasta ja tapahtuma-ajankohdasta. Puutteellinen selvitys, tai sen antamatta jättäminen, voi johtaa korvauksen epäämiseen.

3. Voimassaoloalue

AD-Ajoturva on voimassa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä. Palvelu on voimassa tieverkon alueella, ei kuitenkaan esim. metsäautotiellä tai maastossa. Palvelu on kuitenkin voimassa tieverkkoon verrattavilla alueilla joissa ajoneuvoilla yleisesti ajetaan. Tällaisia ovat mm. pysäköintialueet, leirintäalueet sekä pihatiet.

4. AD-Ajoturva -palvelun sisältö

4.1 Palveluun oikeuttavat tapahtumat

Matkan keskeyttävät tai sen estävät yllättävät tekniset viat, onnettomuudet, ajoneuvoon kohdistunut ilkivalta tai varkaus, polttoaineen loppuminen, väärän polttoaineen tankkaus, rengasrikko sekä avainten jääminen lukitun auton sisään. Palvelu kattaa tie- ja hinauspalvelun myös mikäli matka keskeytyy veden peittämällä kestopäällysteisellä tiellä veden aiheuttamasta vahingosta, sekä mikäli auto ei käynnisty villieläinten aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi palveluun sisältyy hinausapu auton jäädessä kiinni lumihankeen autoa ajettaessa kestopäällysteisellä tiellä. Auton hinaaminen lumihangesta on rajoitettu enintään kahteen kertaan vuodessa. Palvelu on voimassa matkan keskeytyessä, mutta se on voimassa myös, mikäli auto ei käynnisty asiakkaan kotiosoitteessa.

Falck pyrkii suorittamaan avustavat toimenpiteet paikan päällä, jotta matka pääsisi jatkumaan omalla ajoneuvolla. Mikäli matkan jatkumista ei pystytä järjestämään, auto hinataan lähimmälle AD-Autokorjaamolle. AD-Ajoturva ei kata hinaus- ja tiepalvelua, mikäli autoa ei saada liikkeelle pysäköinnin jälkeen siitä syystä, että auto on peittynyt lumen alle tai sitä ei lumen vuoksi saada enää liikkeelle.

Palvelun ja korvausten saaminen edellyttää, että asiakas on välittömästi vahingon havaittuaan yhteydessä AD-Ajoturvan palvelunumeroon. AD-Ajoturva ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia palveluista, joita ei ole tilattu AD-Ajoturvan palvelukeskuksen kautta. Palveluiden 4.2.2 ja 4.2.3 käyttö edellyttää, että hinauspalvelu on järjestetty AD-Ajoturvan palvelukeskuksen toimesta.

4.2 AD-Ajoturvan kattamat palvelut

4.2.1 Hinaus tai korjaus vahinkopaikalla

Ajoneuvon hinaus tai korjaus paikanpäällä matkan keskeytyessä kohdassa 4.1 mainituista syistä, silloin kun ajoneuvon kaskovakuutus ei kyseistä palvelua korvaa. Mikäli vahinkoa ei pystytä korjaamaan tien päällä, auto hinataan aina lähimmälle AD-Autokorjaamolle, jossa korjaustyö pystytään suorittamaan. AD-Ajoturva pidättää oikeuden päättää mihin korjaamoon ajoneuvo hinataan palvelun puitteissa. Paikanpäällä korjaustyö sekä korjaukseen mahdollisesti liittyvät osat ja varaosat kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. AD-Ajoturva varaa oikeuden päättää järjestetäänkö apu paikan päällä vai hinataanko auto korjaamolle.

4.2.2 Vuokra-auto

AD-Ajoturva tarjoaa sijaisauton alennettuun hintaan, kunnes asiakkaan ajoneuvon korjaus valmistuu, kuitenkin enintään kolmeksi vuorokaudeksi (B-kokoluokka), kun matka on keskeytynyt ja auto on jouduttu hinaamaan korjaamolle, eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana. Vuokra-autosta veloitettava omavastuuosuus on 15€/vrk, joka maksetaan autovuokraamolle vuokrauksen yhteydessä.

AD-Ajoturva ei korvaa polttoaineita eikä mahdollisia ylimääräisiä vakuutuksia tai omavastuunpienennyksiä tai lisävarusteita, kuten suksiboksia, vetokoukkua tms. Mikäli vuokra-autoa ei ole mahdollista järjestää, voidaan asiakkaalle AD-Ajoturvan päätöksellä korvata taksikuluja enintään 50€ vuorokautta kohti, enintään kolmen vuorokauden ajan.

Asiakas on oikeutettu alennettuun hintaan riippumatta siitä, kuuluko matkan keskeyttänyt vahinko autopalveluvakuutuksen vai AD-Ajoturvan piiriin. Vuokra-auto voidaan palauttaa myös toiselle paikkakunnalle kuin mistä se on vuokrattu, mikäli siitä autovuokraamon kanssa on erikseen sovittu.

4.2.3 Majoitus

Palveluun sisältyy majoitus enintään kolmeksi hotellivuorokaudeksi auton rikkoontumispaikkakunnalla, mikäli tapaus sattuu vähintään 100km päässä kotipaikkakunnalta. Majoitus korvataan keskitasoisessa hotellissa enintään 150€ saakka per hotellivuorokausi.

4.2.4 Korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle

Palveluun sisältyy korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle mikäli auto on jouduttu hinaamaan korjaamolle eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana. Auton nouto suoritetaan junalla (1. luokka), linja-autolla, taksilla tai lentokoneella. Noutokuluja korvataan enintään 150€. Vaihtoehtoisesti AD-Ajoturva järjestää auton palautuksen kotipaikkakunnalle. Auton palautuskuluja korvataan enintään 150€. Korvaus suoritetaan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan.

5. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman AD-Ajoturvalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

6. Laskutus- ja maksuehdot

Tilaus maksetaan AD-Autokorjaamoon, verkkokauppaan tai myymälään ostohetkellä. Toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista laskutetaan kerran vuodessa.

7. Sopimuksen alkaminen

Palvelun sopimus astuu voimaan asiakkaan saatua tilausvahvistuksen Falckilta. Palvelu korvaa kuluja sopimuksen voimassaoloaikana tapahtumista, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen alkamisen jälkeen.

8. Sopimuksen päättäminen

Sopimus on voimassa 12 kuukautta alkamispäivästä, ellei tilauksen yhteydessä toisin ole sovittu. Laskutettuja maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja, AD-Ajoturvalla on oikeus irtisanoa tilaus kirjallisesti 8 päivän irtisanomisajalla. Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta maksanut laskuaan. Asiakas on aina velvollinen maksamaan laskunsa, myös silloin kun AD-Ajoturva on irtisanonut tilauksen sen ehtojen rikkomisen perusteella. Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas antaa AD-Ajoturvalle vääriä tietoja tai jättää joitain vaadittuja tietoja ilmoittamatta.

9. Force Majeure

Ylivoimaisen esteen kuten lakon, luonnonkatastrofin, äärimmäisten sää- tai tieolosuhteiden, sodan, terrorismin, kapinan ja levottomuuksien sattuessa Falck ei ole vastuussa palvelujen toimittamisesta. Flckilta ei täten voi vaatia korvausta palveluiden toimittamatta jättämisestä muissakaan sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin Falck ei voi vaikuttaa.

10. Palveluntoimittajat

Falckilla on oikeus käyttää alihankkijoita täyttämään Falckin velvollisuudet asiakasta kohtaan.

Falck Oy
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki
Puh. 09 37 477 377
www.falck.fi