TUOTEKOHTAISET SOPIMUSEHDOT

TUOTEKOHTAISET SOPIMUSEHDOT

AD-Ajoturva

Tilaukseen sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi alla esitettyjä tilauskohtaisia ehtoja.

1. Yleiset ehdot

AD-Ajoturvan tuottaa REDGO Finland Oy (myöhemmin ”REDGO”). REDGO vastaa palvelun ehdoista ja palvelun tuottamisesta.

Tilaukseen sovelletaan näitä REDGOn ja tilaajan (”asiakas”) välisiä tuotekohtaisia sopimusehtoja.

Vahingon sattuessa turvan ottaja sitoutuu täyttämään REDGOn edustajan kanssa tarvittavat asiapaperit ja varmistamaan ne allekirjoituksellaan.

AD-Ajoturva on ajoneuvokohtainen ja se pysyy voimassa omistussuhteen muutoksista riippumatta, edellyttäen että muut AD-Ajoturvan edellytykset pysyvät muuttumattomina.

Palvelua voi käyttää maksimissaan 4 kertaa 12kk sopimuskauden aikana ja 2 kertaa 6kk sopimuskauden aikana.

2. Vastuunrajoitus

AD-Ajoturva on vakuutusturvaa täydentävä palvelu. Kustannukset haetaan korvattavaksi ensisijaisesti ajoneuvon vakuutuksesta. AD-Ajoturva korvaa kuluja palvelun ehtojen mukaisesti tilanteissa, joissa vakuutus ei niitä kata.

Palvelu on hankittavissa kokonaismassaltaan korkeintaan 3500kg henkilö- tai pakettiautoihin, asuntoautoihin, -vaunuihin, peräkärryihin, mopoautoihin sekä moottoripyöriin, jotka ovat rekisteröity Suomeen. Palvelun voimassaolo edellyttää, että ajoneuvon katsastus on voimassa. Palvelua ei voida myöntää kuljetus- ja taksiliikenteen käytössä oleviin ajoneuvoihin ellei erikseen ole sovittu.

AD-Ajoturva korvaa ainoastaan palvelun voimassaoloaikana sattuneet tapahtumat. Tapahtumalla tarkoitetaan vikaa tai muuta ongelmatilannetta joka on syntynyt tilauksen tekemisen jälkeen. Palvelu on voimassa heti tilauksen jälkeen.

REDGOlla on oikeus evätä palvelu myös jälkikäteen jos ajoneuvon huoltoa tai ylläpitoa on laiminlyöty tai jos kuljettaja on tapahtumahetkellä ollut alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Mikäli tapahtuma sattuu 14 vuorokauden kuluessa palvelun tilauksesta, REDGOlla on oikeus vaatia kirjallinen selvitys tapahtumasta ja tapahtuma-ajankohdasta. Puutteellinen selvitys, tai sen antamatta jättäminen, voi johtaa korvauksen epäämiseen.

3. Voimassaoloalue

AD-Ajoturva on voimassa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä. Palvelu on voimassa tieverkon alueella, ei kuitenkaan esim. metsäautotiellä tai maastossa. Palvelu on kuitenkin voimassa tieverkkoon verrattavilla alueilla joissa ajoneuvoilla yleisesti ajetaan. Tällaisia ovat mm. pysäköintialueet, leirintäalueet sekä pihatiet.

4. AD-Ajoturva -palvelun sisältö

4.1 Palveluun oikeuttavat tapahtumat

Matkan keskeyttävät tai sen estävät yllättävät tekniset viat, onnettomuudet, ajoneuvoon kohdistunut ilkivalta tai varkaus, polttoaineen loppuminen, väärän polttoaineen tankkaus, rengasrikko sekä avainten jääminen lukitun auton sisään. Sähköauton ajoakun virran loppuessa kuljetetaan auto lähimmälle latausasemalle tai ladataan paikan päällä. Palvelu kattaa tie- ja hinauspalvelun myös mikäli matka keskeytyy veden peittämällä kestopäällysteisellä tiellä veden aiheuttamasta vahingosta, sekä mikäli auto ei käynnisty villieläinten aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi palveluun sisältyy hinausapu auton jäädessä kiinni lumihankeen autoa ajettaessa kestopäällysteisellä tiellä. Auton hinaaminen lumihangesta on rajoitettu enintään kahteen kertaan vuodessa. Palvelu on voimassa matkan keskeytyessä, mutta se on voimassa myös, mikäli auto ei käynnisty asiakkaan kotiosoitteessa.

REDGO pyrkii suorittamaan avustavat toimenpiteet paikan päällä, jotta matka pääsisi jatkumaan omalla ajoneuvolla. Mikäli matkan jatkumista ei pystytä järjestämään, auto hinataan lähimmälle AD-Autokorjaamolle. AD-Ajoturva ei kata hinaus- ja tiepalvelua, mikäli autoa ei saada liikkeelle pysäköinnin jälkeen siitä syystä, että auto on peittynyt lumen alle tai sitä ei lumen vuoksi saada enää liikkeelle.

Palvelun ja korvausten saaminen edellyttää, että asiakas on välittömästi vahingon havaittuaan yhteydessä AD-Ajoturvan palvelunumeroon. AD-Ajoturva ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia palveluista, joita ei ole tilattu AD-Ajoturvan palvelukeskuksen kautta. Palveluiden 4.2.2 ja 4.2.3 käyttö edellyttää, että hinauspalvelu on järjestetty AD-Ajoturvan palvelukeskuksen toimesta.

4.2 AD-Ajoturvan kattamat peruspalvelut

4.2.1 Hinaus tai korjaus vahinkopaikalla

Ajoneuvon hinaus tai korjaus paikanpäällä matkan keskeytyessä kohdassa 4.1 mainituista syistä, silloin kun ajoneuvon kaskovakuutus ei kyseistä palvelua korvaa. Mikäli vahinkoa ei pystytä korjaamaan tien päällä, auto hinataan aina lähimmälle AD-Autokorjaamolle, jossa korjaustyö pystytään suorittamaan. AD-Ajoturva pidättää oikeuden päättää mihin korjaamoon ajoneuvo hinataan palvelun puitteissa. Paikanpäällä korjaustyö sekä korjaukseen mahdollisesti liittyvät osat ja varaosat kuuluvat asiakkaan maksettavaksi. AD-Ajoturva varaa oikeuden päättää järjestetäänkö apu paikan päällä vai hinataanko auto korjaamolle.

4.3 Matkan jatkumiseen sisältyvät lisäpalvelut

4.3.1 Sijaisauto

AD-Ajoturva tarjoaa sijaisauton alennettuun hintaan, kunnes asiakkaan ajoneuvon korjaus valmistuu, kuitenkin enintään kolmeksi vuorokaudeksi (ensisijaisesti A-luokka ja Palvelun lukuun korkeintaan B-kokoluokka), kun matka on keskeytynyt ja auto on jouduttu hinaamaan korjaamolle, eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana. Vuokra-autosta veloitettava omavastuuosuus on 20€/vrk, joka maksetaan autovuokraamolle vuokrauksen yhteydessä.

AD-Ajoturva ei korvaa polttoaineita eikä mahdollisia ylimääräisiä vakuutuksia tai omavastuunpienennyksiä tai lisävarusteita, kuten suksiboksia, vetokoukkua tms. Mikäli vuokra-autoa ei ole mahdollista järjestää, voidaan asiakkaalle AD-Ajoturvan päätöksellä korvata taksikuluja enintään 50€ vuorokautta kohti, enintään kolmen vuorokauden ajan.

Asiakas on oikeutettu alennettuun hintaan riippumatta siitä, kuuluko matkan keskeyttänyt vahinko autopalveluvakuutuksen vai AD-Ajoturvan piiriin. Vuokra-auto voidaan palauttaa myös toiselle paikkakunnalle kuin mistä se on vuokrattu, mikäli siitä autovuokraamon kanssa on erikseen sovittu.

4.3.2 Majoitus

Palveluun sisältyy majoitus enintään kolmeksi hotellivuorokaudeksi auton rikkoontumispaikkakunnalla, mikäli tapaus sattuu vähintään 100km päässä kotipaikkakunnalta. Majoitus korvataan keskitasoisessa hotellissa enintään 150€ saakka per hotellivuorokausi.

4.3.3 Korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle

Palveluun sisältyy korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle mikäli auto on jouduttu hinaamaan korjaamolle eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana. Auton nouto suoritetaan junalla (1. luokka), linja-autolla, taksilla tai lentokoneella. Noutokuluja korvataan enintään 150€. Vaihtoehtoisesti AD-Ajoturva järjestää auton palautuksen kotipaikkakunnalle. Auton palautuskuluja korvataan enintään 150€. Korvaus suoritetaan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan.

4.4 Katettavat kustannukset ja niiden enimmäismäärä

Palvelu korvaa hinauksen tai korjauksen paikan päällä matkan keskeytyessä kohdassa 4.1 mainituista syistä, silloin kun ajoneuvon vakuutus- tai muu jatkuvuus-/tieturva ei kyseistä palvelua korvaa.

Kotimaassa katettavien kustannusten enimmäismäärä Peruspalveluiden (kohta 4.1) kuten hinausten ja paikallakorjausten osalta ovat 500,00Eur (sis. Alv 24 ).

Ulkomailla palvelu kattaa kohdassa 4.1 yksilöitävien peruspalveluiden kustannukset sekä lisäksi edellisessä kohdassa 4.3 yksilöidyistä Lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset avustustapahtumaa kohden enintään 1900,00Eur saakka, sis. alv.

5. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman AD-Ajoturvalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

6. Laskutus- ja maksuehdot

Tilaus maksetaan AD-Autokorjaamoon, verkkokauppaan tai myymälään ostohetkellä. Toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista laskutetaan kerran vuodessa.

7. Peruutusoikeus

Sopimuksella on kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus. Peruutusaika on 14 päivää, joka lasketaan tilausvahvistuksen vastaanottopäivästä tai tuotteen (tai sen ensimmäisen erän) vastaanottamisesta. Mikäli peruutusaika päättyy pyhäpäivänä, lauantaina tai sunnuntaina, peruutuksen voi tehdä vielä seuraavana arkipäivänä. Tilauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa REDGOlle ennen peruutusajan päättymistä kirjallisesti (sähköposti tai kirje). Kirjallinen peruuttamisilmoitus tulee lähettää REDGOlle ennen peruutusajan päättymistä. Palvelun peruuttamisilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@falck.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

REDGO Finland Oy
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki

8. Sopimuksen alkaminen

Palvelun sopimus astuu voimaan asiakkaan saatua tilausvahvistuksen REDGOlta. Palvelu korvaa kuluja sopimuksen voimassaoloaikana tapahtumista, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen alkamisen jälkeen.

9. Sopimuksen päättäminen

Sopimus on voimassa 12 kuukautta alkamispäivästä, ellei tilauksen yhteydessä toisin ole sovittu. Laskutettuja maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja, AD-Ajoturvalla on oikeus irtisanoa tilaus kirjallisesti 8 päivän irtisanomisajalla. Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta maksanut laskuaan. Asiakas on aina velvollinen maksamaan laskunsa, myös silloin kun AD-Ajoturva on irtisanonut tilauksen sen ehtojen rikkomisen perusteella. Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas antaa AD-Ajoturvalle vääriä tietoja tai jättää joitain vaadittuja tietoja ilmoittamatta.

10. Force Majeure

Ylivoimaisen esteen kuten lakon, luonnonkatastrofin, äärimmäisten sää- tai tieolosuhteiden, sodan, terrorismin, kapinan ja levottomuuksien sattuessa REDGO ei ole vastuussa palvelujen toimittamisesta. Flckilta ei täten voi vaatia korvausta palveluiden toimittamatta jättämisestä muissakaan sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin REDGO ei voi vaikuttaa.

11. Palveluntoimittajat

REDGOlla on oikeus käyttää alihankkijoita täyttämään REDGOn velvollisuudet asiakasta kohtaan.

REDGO Finland Oy
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki
Puh. 09 37 477 377
www.REDGO.fi